För barn och unga

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och mindfulness kan vara ett verktyg som kan hjälpa till att bland annat hantera stress, oro och ångest.