Populärast

Sveriges i särklass mest använda träningsprogram i mindfulness enligt en studie från Karolinska institutet. Det används i sjukvården vid bland annat behandling av stress, nedstämdhet, oro, ångest, utmattning, smärta och sömnproblem.