Här&Nu

Sveriges mest använda träningsprogram i mindfulness och den ledande e-kursen

  Köp e-kursen

Här&Nu programmet används bland annat inom vården för behandling av depression, oro och ångest, vid utmattningssyndrom, behandling av stress, smärta och sömnproblem.

Vad händer när du tränar mindfulness – varför fungerar det?

Det sker en rad positiva förändringar i hjärnan när vi mediterar. Den högra, främre delen av pannloben reglerar känslor som irritation, ilska, rädsla, nedstämdhet och depression. Den högra pannloben har också del i styrningen av vårt flykt- och kampsvar. Den vänstra motsvarande delen av hjärnan styr över positiva känslor som entusiasm, intresse, nyfikenhet, glädje och lycka.

Efter ett par månaders regelbunden träning i medveten närvaro sker en förskjutning av aktiviteten från den högra till den vänstra sidan, det vill säga från irritation och stress till lugn och glädje. Andra effekter av vänsterförskjutningen av pannlobsaktiviteter är bättre sömn, ökad förmåga att avläsa andra människors känslouttryck och ökad grad av medkänsla med sig själv och andra. Det område som kontrollerar starka, negativa känslor som raseri och fruktan – de mandelformade kropparna – minskar sin aktivitet man blir lugnare och mer balanserad även i en stressande miljö.

Hur går träningen till?

Mindfulness kan du träna på egen hand genom de självinstruerande program som vi har utvecklat. Träningen sker 20 minuter om dagen 6 dagar i veckan. Du kan genomföra träningen med hjälp av din mobiltelefon, läsplatta eller dator. Träningsprogrammet är upplagt i 8 steg:

 • Lämna autopiloten – känn din kropp
 • Observera din andning – träna ditt andningsankare
 • Var närvarande i andning och kroppsrörelse
 • Bara sitt – Här och Nu
 • Acceptans samt S O A S
 • Att hantera svårigheter
 • Tankar är inte fakta
 • Ta hand om dig – befäst din dagliga träning

Träningsprogrammet innehåller:

 • Stress- och Mindfulnesstest som du kan välja att genomföra innan och efter programmet.
 • Mindfulnessövningar: Andrum, Andningsankare, Kroppsscanning, Medvetna rörelser, Sittande meditation.
 • Vardagsövningar som hjälper dig att träna på ett förändrat förhållningssätt till hur du utför saker i din vardag. Vardagsövningarna är till för att omsätta det du lär dig i meditationerna till olika situationer i vardagen, de hjälper dig att se och att kunna fatta mer medvetna beslut.
 • Dokumentation där du kan läsa mer om vikten av att vara medvetet närvarande.

Vi rekommenderar att du skriver dagbok och väljer en intention när du tränar.


Din kursledare


Dr Ola Schenström
Dr Ola Schenström

Läkare sen mer än 35 år, specialist i allmänmedicin, grundare av Mindfulnesscenter och en av Sveriges ledande experter i mindfulness.
Författare till Mindfulness i vardagen, såld i mer än 100 000 ex, 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra samt utvecklare av 12 e-kurser i mindfulness.


Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar kursen?
E-kursen finns fullt tillgänglig under hela perioden du betalar för. Du bestämmer själv när du börjar och när du slutar.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Din e-kurs finns tillgänglig under den tidsperiod du valt. En prenumeration förnyas automatiskt tills dess du väljer att avsluta prenumerationen.
Vad händer om jag inte är nöjd med kursen?
Vi vill inte se dig missnöjd. Är det så att du av någon anledning vill återställa köpet, gäller följande: Returrätt 14 dagar. Pengarna tillbaka. Undantaget är köp till specifika föreläsningstillfällen/evenemang där dag, tid och plats är fastställd och tidsperioden för evenemanget är begränsad. För dessa köp gäller att bokningen/köpet är bindande och returrätten undantagen (2 kap. 11 § distansavtalslagen).
Hur fungerar en prenumeration?
En prenumeration förnyas automatiskt tills du själv säger upp prenumerationen. Du kan avsluta din prenumeration när som helst, och du har tillgång till kursen för den period du redan betalt för.
Hur avslutar jag min prenumeration?
Du avslutar själv din prenumeration, via länken i menyn.

Börja träna nu!