Mindfulness och medkänsla - med sig själv och andra

Förmågan att visa medkänsla med sig själv är grunden för god självkänsla. Medkänsla går att öva på egen hand. Prova får du se!

  Köp e-kursen

Medkänsla

Det positiva är att vi människor i hög grad, med små doser träning, kan utveckla vår förmåga till medkänsla med oss själva och andra. Detta faktum har också stöd i senaste års hjärnforskning. Övningarna i det här programmet består dels av meditationsövningar och dels av olika vardagsövningar. Ca 75% av oss har lättare att visa medkänsla med andra än med oss själva.
Medkänsla med oss själva är därför en viktig del i det här programmet. Totalt omfattar programmet ca 10 timmar träning. Du får lyssna på korta ljudfiler(lektioner) på några minuter ett par gånger per vecka och sen ca 15 minuters träning per dag. Gör ingen utvärdering förrän du gått igenom hela programmet.
Mindfulness och medkänsla bidrar till bättre relationer, högre livskvalitet, mindre stress, bättre förmåga att hantera svårigheter – hemma och på jobbet, mindre avstånd människor emellan, ja, till ett bättre mer mänskligt samhälle. Vi ser med träning mer till vad som förenar oss som människor än vad som skiljer oss åt. En attityd som är viktigare idag än kanske på mycket länge.

Mindfulness och medkänsla bidrar till hållbar utveckling på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Hur går träningen till?

Mindfulness kan du träna på egen hand genom de självinstruerande program som vi har utvecklat. Programmet består av 6 steg/veckor. Träningen sker en gång per dag 15 minuter varje gång. Du kan genomföra träningen med hjälp av din mobiltelefon, läsplatta eller dator. Träningsprogrammet är upplagt i 6 steg:

 • Vänlig uppmärksamhet
 • Vänlighet medvetenhet
 • Kärleksfull vänlighet och att hantera svåra känslor
 • Träning i medkänsla
 • Öppna upp för lidande, mjuka upp, lindra och tillåta
 • Övningarna kärleksfull vänlighet och medkänsla och en stilla stund

Träningsprogrammet innehåller:

 • Stress- och Mindfulnesstest som du kan välja att genomföra innan och efter programmet.
 • Mindfulnessövningar:
  Andningsankaret, Kroppskanning, En stilla stund, Meditation för tankar och känslor, Paus för medkänsla med sig själv, Kärleksfull vänlighet med mig själv och andra, Kärleksfull vänlighet, Medkänsla med sig själv, andra och alla, Kärleksfullvänlighet och medkänsla.
 • Vardagsövningar:
  Vänlig uppmärksamhet, Vänlig medvetenhet, Medkänsla med mig själv och andra.
 • Dokumentation där du kan läsa mer.

Vi rekommenderar att du skriver dagbok och väljer en intention när du tränar.


Din kursledare


Dr Ola Schenström
Dr Ola Schenström

Läkare sen mer än 35 år, specialist i allmänmedicin, grundare av Mindfulnesscenter och en av Sveriges ledande experter i mindfulness.
Författare till Mindfulness i vardagen, såld i mer än 100 000 ex, 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra samt utvecklare av 12 e-kurser i mindfulness.


Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar kursen?
Kursen finns tillgänglig under din valda period. Du bestämmer själv när du börjar och när du slutar.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Din e-kurs finns tillgänglig under den tidsperiod du valt.
Vad händer om jag inte är nöjd med kursen?
Vi vill inte se dig missnöjd. Är det så att du av någon anledning vill återställa köpet, gäller följande: Returrätt 14 dagar. Pengarna tillbaka. Undantaget är köp till specifika föreläsningstillfällen/evenemang där dag, tid och plats är fastställd och tidsperioden för evenemanget är begränsad. För dessa köp gäller att bokningen/köpet är bindande och returrätten undantagen (2 kap. 11 § distansavtalslagen).

Börja träna nu!