Mindfulness vid stress

Du lär dig förstå hur dina tankar skapar stress och oro. Mindfulnessträning ger dig ökad självinsikt och en ökad inre stabilitet.

  Köp e-kursen

Minska din stress - öka förmågan att fokusera

Lär mer om dig själv och ditt sätt att agera/reagera/hantera olika situationer.
Det uppstår ofta situationer som gör oss stressade: Du kan ha fastnat i en bilkö, eller mobilnätet kanske är dåligt, datorn hakar upp sig, ”att göra listan” fylls på eller du kanske känner dig ledsen och nedstämd över något som har hänt. Det är vår verkliga, direkta erfarenhet av det som sker, och vi kan inte göra så mycket åt det. Men ofta orsakar vi oss själva extra, onödig stress genom att reagera på det som hänt, med olika tankar, känslor och bedömningar.

Med träning i mindfulness lär du dig att se på dina tankar och förstå vilka känslor de drar igång i dig. Träningen ger dig möjlighet att ta mer medvetna och kanske mer kloka beslut. Du bestämmer själv vad du skall ”gå igång” på. Genom träningen lär du dig också att fokusera och kunna hantera vardagens alla distraktioner bättre. Du blir mer kreativ och konstruktiv i ditt dagliga liv.


Det är inte stress och tidspress som är problemet i vårt samhälle idag utan bristen på återhämtning. Med våra internetbaserade program kan du återhämta sig 2x10 min/dag och dessutom medvetet träna din hjärna.

Hur går träningen till?

Mindfulness kan du träna på egen hand genom de självinstruerande program som vi har utvecklat. Mindfulness vid Stress är ett program som innehåller 8 steg (veckor). Träningen sker 2 gånger per dag 10 minuter varje gång. Du kan genomföra träningen i din mobiltelefon, på läsplatta eller i din dator

Träningsprogrammet innehåller:

  • Stresstest och Mindfulnesstest som du kan välja att genomföra innan och efter programmet.
  • Mindfulnessövningar:
  • Kroppsscanning, Andningsankare, Medvetna rörelser, Sittande meditation.
  • Vardagsövningar exempel:
  • Stilla tankebruset, Öka din koncentration.
  • Dokumentation där du kan läsa mer om stress samt fler enkla vardagsövningar.
Du kan under hela programmet följa din träning.
Vi rekommenderar att du skriver dagbok och väljer en intention när du tränar.


Din kursledare


Dr Ola Schenström
Dr Ola Schenström

Läkare sen mer än 35 år, specialist i allmänmedicin, grundare av Mindfulnesscenter och en av Sveriges ledande experter i mindfulness.
Författare till Mindfulness i vardagen, såld i mer än 100 000 ex, 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra samt utvecklare av 12 e-kurser i mindfulness.


Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar kursen?
Kursen finns tillgänglig under din valda period. Det är en onlinekurs du själv bestämmer takten på när du börjar och slutar.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Din e-kurs finns tillgänglig under den tidsperiod du valt.
Vad händer om jag inte är nöjd med kursen?
Vi vill inte se dig missnöjd. Är det så att du av någon anledning vill återställa köpet, gäller följande: Returrätt 14 dagar. Pengarna tillbaka. Undantaget är köp till specifika föreläsningstillfällen/evenemang där dag, tid och plats är fastställd och tidsperioden för evenemanget är begränsad. För dessa köp gäller att bokningen/köpet är bindande och returrätten undantagen (2 kap. 11 § distansavtalslagen).

Börja träna nu!