Mindfulness vid långvarig smärta och sjukdom

Kursen är särskilt riktad till dig som lever med långvariga hälsoproblem eller med mycket stress.

  Köp e-kursen

Vi erbjuder dig en strukturerad kurs i mindfulness. Träningen genomför du i din mobiltelefon, på läsplatta eller i din dator under 8-12 veckor. Här får du redskap som du kan använda i ditt liv för att hantera smärta och långvarig sjukdom.

Kursen har vi utvecklat tillsammans med Vidyamala Burch och teamet på Breathworks i England. Vidyamala har mer än 35 års erfarenhet av Mindfulnessträning.
Det område som Vidyamala främst är intresserad av och fördjupat sig i är att tillämpa mindfulness inom hälsans område, utifrån sin upplevelse av att leva med kronisk smärta på grund av skador på ryggraden som hon ådrog sig som ung kvinna.

Nu undervisar Vidyamala internationellt med utgångspunkt i sina erfarenheter både av mindfulness och av att leva med smärta och funktionsnedsättning.

Hur fungerar då programmet?

Det enda du behöver göra är att ta en paus i cirka 10 minuter två gånger om dagen för att göra dina övningar i mindfulness eller medveten närvaro. Du kommer att bli vägledd genom en serie övningar och meditationer. Du behöver ingen särskild utrustning och inte heller några förkunskaper – bara en villighet att prova göra övningarna och lära dig av dina erfarenheter steg för steg.

Du kommer också att få en serie med ”övningar för medveten närvaro i ditt dagliga liv” att göra varje dag. Det är enkla övningar som hjälper dig att hantera din energi och uthållighet med större balans och lätthet och att vara mera vaken och närvarande i allt det som händer i ditt dagliga liv.

Mindfulnessträningen i det här programmet kommer att hjälpa dig att känna att du har mera kontroll över ditt liv i stället för att känna dig som ett offer för omständigheterna, och den hjälper dig också att föra in mera glädje i dina upplevelser.

För alla som lever med olika slags hälsoproblem är det lätt att fångas i en inre kamp mot våra omständigheter, vilket naturligtvis tar på krafterna, eller också kanske vi bara flyter med och har en vag känsla av hopplöshet och uppgivenhet och känner oss allmänt överväldigade. Allt detta är helt förståeligt, men vi kan övervinna sådana här tendenser med hjälp av mindfulness och medveten närvaro.

Hur går träningen till?

Mindfulness kan du träna på egen hand genom de självinstruerande program som vi har utvecklat. Mindfulness vid långvarig smärta och sjukdom är ett program som innehåller 8 steg/teman. Träningen sker 2 gånger per dag ca 10 minuter varje gång.

Träningsprogrammet innehåller:

  • Stresstest och Mindfulnesstest som du kan välja att genomföra innan och efter programmet.
  • Programmet innehåller också en uppsättning dokument som hjälper dig till mer kunskap kring dig själv och din sjukdom/smärta.
  • Mindfulnessövningar:
  • Kroppsscanning, Andningsankare, Medvetna rörelser, Vänlighet strömmar in, Välbehagets skatter, Vänligt förhållningssätt till dig själv, Vänligt förhållningssätt till andra.
  • Vardagsövningar exempel:
  • Medkänsla med sig själv - acceptans, Leva med möjlighet att välja.
Vi rekommenderar att du skriver dagbok och väljer en intention när du tränar.


Din kursledare


Dr Ola Schenström
Dr Ola Schenström

Läkare sen mer än 35 år, specialist i allmänmedicin, grundare av Mindfulnesscenter och en av Sveriges ledande experter i mindfulness.
Författare till Mindfulness i vardagen, såld i mer än 100 000 ex, 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra samt utvecklare av 12 e-kurser i mindfulness.


Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar kursen?
Kursen finns tillgänglig under din valda period. Du bestämmer själv när du börjar och när du slutar.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Din e-kurs finns tillgänglig under den tidsperiod du valt.
Vad händer om jag inte är nöjd med kursen?
Vi vill inte se dig missnöjd. Är det så att du av någon anledning vill återställa köpet, gäller följande: Returrätt 14 dagar. Pengarna tillbaka. Undantaget är köp till specifika föreläsningstillfällen/evenemang där dag, tid och plats är fastställd och tidsperioden för evenemanget är begränsad. För dessa köp gäller att bokningen/köpet är bindande och returrätten undantagen (2 kap. 11 § distansavtalslagen).

Börja träna nu!