Mindfulness vid graviditet och förlossning

Öka din förmåga till medveten närvaro och hantera de förändringar graviditeten för med sig.

   Titta på videon   Köp e-kursen

Mindfulness vid graviditet, födande och tidigt föräldraskap

Maria Engström, barnmorska vägleder dig genom programmet. Maria säger: ”Med detta unika program får du via datorn hjälp att bli lugn, fokuserad och mer närvarande samtidigt som du förbereder dig inför din förlossning och att bli förälder. Förutom att öka välmående och minska stress och oro förbereder du dig för födandet. Du kan bjuda in din partner att träna med dig. Det finns en mängd andra fördelar med träningen, så som:

 • Ökad tillit till din kropp
 • Ökad förmåga att hantera smärta
 • Ökad trygghet inför födandet
 • Ökad kontroll av din uppmärksamhet
 • Ökat tålamod
 • Ökad förmåga till medveten närvaro med ditt barn
 • Bättre relationer

Hur går träningen till?

Att träna mindfulness under graviditeten är ett bra sätt att förbereda sig. Vi rekommenderar att du börjar träna enligt programmet när du passerat graviditetsvecka 24.

Mindfulness kan du träna på egen hand genom de självinstruerande program som vi har utvecklat. Mindfulness vid graviditet och förlossning är ett program som innehåller 8 steg (veckor). Du kan genomföra träningen med hjälp av din mobiltelefon, läsplatta eller dator.

Träningen sker 2 gånger per dag 10 minuter varje gång, 4-6 gånger i veckan.

Steg 1 - Andetaget - ditt ankare till nuet
Steg 2 - Närvaro i din kropp
Steg 3 - Hantera stress
Steg 4 - Medvetna rörelser
Steg 5 - SOAS
Steg 6 - Att hantera smärta
Steg 7 - Att föda
Steg 8 - Första tiden med barnet

Träningsprogrammet innehåller:

 • Stress- och Mindfulnesstest som du kan välja att genomföra innan och efter programmet.
 • Mindfulnessövningar:
  Kroppsscanning, Andningsankare, Medvetna rörelser, Vänlighet strömmar in, Välbehagets skatter, Vänligt förhållningssätt till dig själv, Vänligt förhållningssätt till andra.
 • Vardagsövningar som hjälper dig att träna på ett förändrat förhållningssätt till hur du utför saker i din vardag. Övningarna är till för att omsätta det du lär dig i meditationerna till olika situationer i vardagen, Andningen medan du rör dig, Balansen i vardagen, Hållbar rytm i ditt vardagsliv.
 • Vi rekommenderar att du skriver dagbok och väljer en intention när du tränar.

Programmet är gjort av barnmorskan Maria Engström i samarbete med MfC och läkaren Ola Schenström.


Din kursledare


Ola Schenström och Maria Engström
Ola Schenström och Maria Engström

Läkare sen mer än 35 år, specialist i allmänmedicin, grundare av Mindfulnesscenter och en av Sveriges ledande experter i mindfulness.
Författare till Mindfulness i vardagen, såld i mer än 100 000 ex, 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra samt utvecklare av 12 e-kurser i mindfulness.

Maria Engström är legitimerad barnmorska med lång erfarenhet av förlossningsvård och samtalsstöd till förlossningsrädda kvinnor. På företaget Mecora arbetar hon med bla medveten närvaro i graviditet och födande och om förberedelsens oerhört viktiga del. Hon brinner för att kvinnor ska få fantastiska förlossningsupplevelser då en svår upplevelse påverkar negativt. Förutom barnmorska så har en psykoterapiutbildning med psykodynamisk och kognitiv beteendeterapeutisk grund och en lärarutbildning i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR.


Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar kursen?
Kursen finns tillgänglig under din valda period. Du bestämmer själv när du börjar och när du slutar.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Din e-kurs finns tillgänglig under den tidsperiod du valt.
Vad händer om jag inte är nöjd med kursen?
Vi vill inte se dig missnöjd. Är det så att du av någon anledning vill återställa köpet, gäller följande: Returrätt 14 dagar. Pengarna tillbaka. Undantaget är köp till specifika föreläsningstillfällen/evenemang där dag, tid och plats är fastställd och tidsperioden för evenemanget är begränsad. För dessa köp gäller att bokningen/köpet är bindande och returrätten undantagen (2 kap. 11 § distansavtalslagen).

Börja träna nu!