Mindfulness för närstående

Det här är en e-kurs i mindfulness avsedd att fungera som ett stöd för närstående till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.

  Köp e-kursen

Mindfulness för närstående

Det enda du behöver göra är att ta en paus i cirka 10 minuter en till två gånger per dag för att göra dina övningar i mindfulness. Du kommer att bli vägledd genom en serie övningar och meditationer. Du behöver inga förkunskaper – bara en villighet att prova - att göra övningarna och lära dig av dina erfarenheter steg för steg.

Du kommer att få en serie övningar, för medveten närvaro i ditt dagliga liv, att göra varje dag. Enkla övningar som hjälper dig hantera din energi och uthållighet med större balans och lätthet. Övningar som hjälper dig att vara mer vaken och närvarande i allt det som händer i ditt dagliga liv.

Mindfulnessträningen i det här programmet kommer att hjälpa dig få mer kontroll över ditt liv istället för att du känner att du blir ett offer för omständigheterna. Du får hjälp att föra in mer färg och glädje i dina upplevelser.

Hur går träningen till?

Mindfulness kan man träna på egen hand genom de självinstruerande program som vi har utvecklat. Mindfulness för närstående är ett program som innehåller 8 steg (veckor). Du kan genomföra träningen med hjälp av din mobiltelefon, läsplatta eller dator.

Träningen sker 2 gånger per dag 10 minuter varje gång.

Träningsprogrammet innehåller:

  • Stress- och Mindfulnesstest som du kan välja att genomföra innan och efter programmet.
  • Mindfulnessövningar:
    Kroppsscanning, Andningsankare, Medvetna rörelser, Vänlighet strömmar in, Välbehagets skatter, Vänligt förhållningssätt till dig själv, Vänligt förhållningssätt till andra.
  • Vardagsövningar som hjälper dig att träna på ett förändrat förhållningssätt till hur du utför saker i din vardag. Övningarna är till för att omsätta det du lär dig i meditationerna till olika situationer i vardagen, Andningen medan du rör dig, Balansen i vardagen, Hållbar rytm i ditt vardagsliv.

    Vi rekommenderar att du skriver dagbok och väljer en intention när du tränar.


Din kursledare


Dr Ola Schenström
Dr Ola Schenström

Läkare sen mer än 35 år, specialist i allmänmedicin, grundare av Mindfulnesscenter och en av Sveriges ledande experter i mindfulness.
Författare till Mindfulness i vardagen, såld i mer än 100 000 ex, 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra samt utvecklare av 12 e-kurser i mindfulness.


Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar kursen?
Kursen finns tillgänglig under din valda period. Du bestämmer själv när du börjar och när du slutar.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Din e-kurs finns tillgänglig under den tidsperiod du valt.
Vad händer om jag inte är nöjd med kursen?
Vi vill inte se dig missnöjd. Är det så att du av någon anledning vill återställa köpet, gäller följande: Returrätt 14 dagar. Pengarna tillbaka. Undantaget är köp till specifika föreläsningstillfällen/evenemang där dag, tid och plats är fastställd och tidsperioden för evenemanget är begränsad. För dessa köp gäller att bokningen/köpet är bindande och returrätten undantagen (2 kap. 11 § distansavtalslagen).

Börja träna nu!