Kom ihåg att använda ditt friskvårdsbidrag 💥

För ökad medvetenhet

Sittande meditation kan ses som grundträning inom mindfulness. Den ökade medvetenheten som träningen ger leder till att du kan göra fler medvetna val. Det du tränar upp under meditationerna kan du sedan i allt högre grad använda dig av i ditt vardagsliv.


Du kan använda sittande meditation för att:

🙏🏻 Öka lugn och balans i olika situationer

🔍 Öka fokus och mer närvaro i ögonblicket

🤯 Se hur dina tankar påverkar dig

🧡 Förbättra din närvaro i relationer


När vi utvecklar medvetenheten om kroppen, tankar och känslor blir vi mindre fångade av det förflutna, våra vanor och förväntningar. Vi tar in mer exakt och korrekt information och kommer på så sätt närmare verkligheten i varje ögonblick. Vi blir mer öppna och flexibla och blir bättre på att svara på vad sker i stunden. Vi lyssnar bättre och talar mer medvetet.

Allt detta leder också till förbättrade relationer i ditt liv och många beskriver en känsla av ökad livskvalitet.

Innehåll:

Meditationer: Du får tre stycken sittande meditationer på ca 10, 20 och 45 minuter som du antingen laddar ner till din dator eller telefon eller lyssnar på direkt i appen/webbläsaren.

Live-meditationer: Du blir exklusivt inbjuden till våra populära live-meditationer (online) en gång per månad med mig Ola Schenström.

Dr Ola Schenström är läkare sedan mer än 35 år, specialist i allmänmedicin, grundare av Mindfulnesscenter och en av Sveriges ledande experter i mindfulness. Författare till Mindfulness i vardagen, såld i mer än 100 000 ex, 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra samt utvecklare av 12 e-kurser i mindfulness.

Din kursledare

Dr Ola Schenström är läkare sedan mer än 35 år, specialist i allmänmedicin, grundare av Mindfulnesscenter och en av Sveriges ledande experter i mindfulness. Författare till Mindfulness i vardagen, såld i mer än 100 000 ex, 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra samt utvecklare av 12 e-kurser i mindfulness.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar så tveka inte på att kontakta oss på [email protected] så återkommer vi så fort vi kan.

Ta väl hand om dig, alltid!