Sittande meditation (Mp3)

Du lär du dig att bli mer medveten om dina tankar, känslor och den egna kroppen samt hur dessa påverkar och samspelar med varandra.

Mp3-filerna är nedladdningsprodukter som bör laddas ner till din dator och ska inte lyssnas till direkt från Mina Sidor. De kan även föras över till exempelvis din smartphone. Tillvägagångssätt för att göra detta, skiljer sig åt beroende på vilken dator/telefon och modell du har. Vi har inte någon support för detta, utan hänvisar de frågorna till it-leverantör eller någon it-support från det företag du köpt programvaran, datorn, telefonen eller surfplattan, så kan de hjälpa dig med detta. Det finns också bra tutorials på nätet om du söker där.

Sittande meditation som grundövning

Sittande meditation kan ses som grundträning inom mindfulness och du lär du dig bland annat att bli mer medveten om dina tankar, känslor och den egna kroppen samt hur dessa påverkar och samspelar med varandra.

Den ökade medvetenheten som träningen ger leder till att du kan göra fler medvetna val.

Det du tränar upp under meditationerna kan du sedan i allt högre grad använda dig av i ditt vardagsliv.

Du kan använda Sittande meditation för:

  • Ökat lugn och balans i olika situationer
  • Ökat fokus och mer närvaro i ögonblicket
  • Att se hur dina tankar påverkar dig
  • Förbättra din närvaro i relationer

När vi utvecklar medvetenheten om kroppen, tankar och känslor blir vi mindre fångade av det förflutna, våra vanor och förväntningar. Vi tar in mer exakt och korrekt information och kommer på så sätt närmare verkligheten i varje ögonblick. Vi blir mer öppna och flexibla och blir bättre på att svara på vad sker i stunden. Vi lyssnar bättre och talar mer medvetet.

Allt detta leder också till förbättrade relationer i ditt liv och många beskriver en känsla av ökad livskvalitet.

Men detta behöver tränas och kan inte ses som en quickfix. Det effektivaste sättet är den formella mindfulnessträningen som du finner i cd-skivan. Och ta dig tid till regelbunden träning och du kan börja med de kortare övningarna för att efter en tids träning öka på dosen.


Din kursledare


Dr Ola Schenström
Dr Ola Schenström

Läkare sen mer än 35 år, specialist i allmänmedicin, grundare av Mindfulnesscenter och en av Sveriges ledande experter i mindfulness.
Författare till Mindfulness i vardagen, såld i mer än 100 000 ex, 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra samt utvecklare av 12 e-kurser i mindfulness.


Börja träna nu!