Mindful Yoga (Mp3)

Mindful yoga är en viktig del av mindfulnessträningen. I Mindful yoga är rörelserna och ställningarna enkla och lätta att utföra. 4 övningar från 11 till 44 min

Mp3-filerna är nedladdningsprodukter som bör laddas ner till din dator och ska inte lyssnas till direkt från Mina Sidor.

De kan även föras över till exempelvis din smartphone. Tillvägagångssätt för att göra detta, skiljer sig åt beroende på vilken dator/telefon och modell du har. Vi har inte någon support för detta, utan hänvisar de frågorna till it-leverantör eller någon it-support från det företag du köpt programvaran, datorn, telefonen eller surfplattan, så kan de hjälpa dig med detta. Det finns också bra tutorials på nätet om du söker där.

Mindful yoga

Mindful yoga ingår som en av tre huvuddelar i Mindfulness baserad stressreduktion (MBSR). De övriga är kroppscanning och sittande meditation. MBSR konceptet skapade Jon Kabat-Zinn för drygt 30 år sedan. En mängd forskningsrapportrer har sedan visat att MBSR fungera väl för stora grupper människor. MBSR minskar stress, förbättrar sömn och är bra för att hantera smärta bland annat.

Mindful yoga din medvetenhet om hur kropp, känslor och tankar påverkar varandra i ett ständigt samspel.

Mindful yoga hjälper dig att bli fokuserad och lugn.

Det finns en mängd andra positiva effekter av Mindful yoga. Men dem kanske du vill upptäcka själv!?

I Mindful yoga är rörelserna och ställningarna enkla och lätta att utföra. De är ursprungligen utvalda för att passa kroniskt sjuka med besvär från bland annat muskler och leder.

Med programmet följer en övningsbok med alla rörelser för varje spår illustrerade i färg. Syftet med det är göra det enkelt för dig som är nybörjare.

Mindful yoga består av 2 delar

Del 1 – introduktion, tre ljud-spår på 12 min, 22 min och 43 min stående och sittande
Del 2 – introduktion, 44 minuter liggande


Din kursledare


Dr Ola Schenström
Dr Ola Schenström

Läkare sen mer än 35 år, specialist i allmänmedicin, grundare av Mindfulnesscenter och en av Sveriges ledande experter i mindfulness.
Författare till Mindfulness i vardagen, såld i mer än 100 000 ex, 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra samt utvecklare av 12 e-kurser i mindfulness.


Börja träna nu!