Kom igång med din mindfulnessträning!


Genom personlig vägledning av en erfaren coach kan du:

  • skapa bra rutiner för din övning
  • förstärka ditt lärande och din utveckling
  • hantera motstånd och hinder
  • hitta sätt att tillämpa mindfulness i vardagen
  • förebygga, hantera och minska stress

Du får tre videosamtal på 30 min och möjlighet att skicka frågor och reflektioner via mail.

Tider för samtal bokas personligen och sprids ut så att de stödjer din övning.

Kostnad: 1495 kr inkl moms.

Din coach Ola Lundström


Ola Lundström har övat och undervisat i meditation och mindfulness i över 35 år. Han är utbildad i Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi (MBKT) av professor Mark Williams, Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) av svenska lärare. 

Ola har yrkeserfarenhet från skola, socialtjänst och psykiatri, där han arbetat med förebyggande av psykisk ohälsa. Han har lett mindfulnessgrupper inom psykiatri och på förebyggande stressrehab. 

Inom Mindfulnesscenter undervisar Ola på instruktörsutbildning Steg 1 och Steg 2.

Han föreläser och handleder även i mindfulness på arbetsplatser, med erfarenhet av uppdrag inom bland annat Trafikverket, Apoteket AB, Försäkringskassan, BioGaia AB och Svenska Spel.

Innan du börjar din coachning

Vänligen fyll i nedansteånde för att underlätta för din coach.

Vanliga frågor:


Ingår e-kursen i priset för coachningen?

Du behöver köpa prenumeration för e-kursen Mindfulness vid stress separat antingen per månad för 50 kr eller helår 420 kr (inkl moms).

Hur bokar jag in mina samtal?

När köpet är genomfört får du ett mail med bekräftelse och meddelande om hur du bokar dina tider.

Har du andra frågor?

Kontakta Ola Lundström per mail: [email protected]