Mindfulness grundkurs

Mindfulness är en enkel metod som hjälper dig att ta vara på det goda i livet. Mindfulnessträning ger dig en ökad stabilitet och bättre balans i livet.

  Köp e-kursen

Mindfulness grundkurs

Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Hur du kommer bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända.

Du lär dig att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre.

I träningen lär man sig bland annat att möta verkligheten som den är och se de val vi har. Mindfulness ger dig många positiva saker. Förutom att du minskar onödig stress, skapad av dina tankar och sådant du inte kan påverka, blir du också mer kreativ och konstruktiv i ditt dagliga liv.

Mindfulness är väl beprövat vid rehabilitering av ex vis utbrändhet, sömnproblem och för att kunna hantera smärta. Genom att införliva mindfulness i ditt liv på ett naturligt sätt kan du också bättre ta tillvara det goda i livet.

Det är inte stress och tidspress som är problemet i vårt samhälle idag utan bristen på återhämtning. Med våra internetbaserade program kan du återhämta dig och dessutom medvetet träna din hjärna,10 min per dag räcker långt.

Hur går träningen till?

Mindfulness kan du träna på egen hand genom de självinstruerande program som vi har utvecklat. Mindfulness Grundkurs är ett program som innehåller 8 steg (veckor). Du kan genomföra träningen med hjälp av din mobiltelefon, läsplatta eller dator.
Träningen sker 1 gång per dag, 10 minuter varje gång.

Träningsprogrammet innehåller:

  • Stress- och Mindfulnesstest som du kan välja att genomföra innan och efter programmet.
  • Mindfulnessövningar:
    Andrum, Kroppsscanning, Andningsankare, Medvetna rörelser, Sittande meditation.
  • Vardagsövningar som hjälper dig att träna på ett förändrat förhållningssätt till hur du utför saker i din vardag. Vardagsövningarna är till för att omsätta det du lär dig i meditationerna till olika situationer i vardagen, de hjälper dig att se och att kunna fatta mer medvetna beslut.
  • Dokumentation där du kan läsa mer om vikten av att vara medvetet närvarande.
Vi rekommenderar att du skriver dagbok i din dator eller i en anteckningsbok samt väljer en intention när du tränar.


Din kursledare


Dr Ola Schenström
Dr Ola Schenström

Läkare sen mer än 35 år, specialist i allmänmedicin, grundare av Mindfulnesscenter och en av Sveriges ledande experter i mindfulness.
Författare till Mindfulness i vardagen, såld i mer än 100 000 ex, 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra samt utvecklare av 12 e-kurser i mindfulness.


Vanligt förekommande frågor


När börjar och slutar kursen?
Kursen finns tillgänglig under din valda period. Det är en onlinekurs du själv bestämmer takten på när du börjar och slutar.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Din e-kurs finns tillgänglig under den tidsperiod du valt.
Vad händer om jag inte är nöjd med kursen?
Vi vill inte se dig missnöjd. Är det så att du av någon anledning vill återställa köpet, gäller följande: Returrätt 14 dagar. Pengarna tillbaka. Undantaget är köp till specifika föreläsningstillfällen/evenemang där dag, tid och plats är fastställd och tidsperioden för evenemanget är begränsad. För dessa köp gäller att bokningen/köpet är bindande och returrätten undantagen (2 kap. 11 § distansavtalslagen).

Börja träna nu!